Ξεκινάμε από εδώ 09.12.2010

Υπολογισμός ολίσθησης


Τι είναι ολίσθηση

Ολίσθηση της προπέλας ονομάζουμε τη διαφορά της πραγματικής ταχύτητας από τη θεωρητική, σε ποσοστό επί τοις εκατό.
Η ολίσθηση οφείλεται στο γεγονός ότι η προπέλα δεν «δουλεύει» μέσα σε κάποιο στερεό σώμα (όπως μια βίδα στο ξύλο), αλλά μέσα σε μια υγρή μάζα, μέσα στην οποία και ολισθαίνει. Έτσι σε κάθε στροφή της προπέλας το σκάφος δεν «προχωρεί» κατά το βήμα της προπέλας αλλά κατά μιαν απόσταση μικρότερη του βήματος, που λέγεται προχώρηση του σκάφους.

  

 

(:1)

 

knots    ( mph ή km/h )

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

                                             (ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)*(ΒΗΜΑ)*(60)
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ = ------------------------------------------------- = knots
                                             ((ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΔΙΟΥ )*(72913))

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ (%).

                                 (ΘΕΩΡ.ΤΑΧΥΤ. - ΠΡΑΓΜΑΤ.ΤΑΧΥΤ.)*100
ΟΛΙΣΘΗΣΗ %  =   ------------------------------------------------------ = %
                                           (ΘΕΩΡ.ΤΑΧΥΤ.)

Σημειώσεις :
1 Knot = 1.15077945 mph
1 Knot = 72913 inches

Πηγές :
http://ribfans.com/showthread.php?t=2134
http://www.diathalassis.gr/technicalissues/307-2010-01-14-15-09-42.html
http://ribandsea.com/boats/technical/114-2009-05-18-16-15-50.html
http://www.ortsa.gr/article.php?aid=61&pg=1